Senior team

Kontakt 

Kapitán Senior Teamu: Eduard Csonga

Tel: +421 903 829606

E-mail: csonga@gcwelten.sk

 

Senior tím GC WELTEN má pod svojou záštitou organizáciu niekoľkých golfových turnajov, určených pre hráčov spadajúcich do kategórie senior počas celej sezóny v roku 2016.

WELTEN Team Tour 

  • Pôjde o  súťaž šesťčlenných družstiev. Šesťčlenné družstvo musia tvoriť minimálne dvaja hráči seniorského veku 50+ (ženy alebo muži, ktorí dosiahli vekovú kategóriu v roku 2016) a môžu byť doplnení štyrmi hráčmi mladšieho veku (ženy alebo muži). 
  • Družstvo si zvolí svojho kapitána (musí byť predstaviteľom vekovej kategórie 50+), ktorý má právo v mene družstva podávať protesty a podnety. Zároveň bude reprezentovať družstvo na rokovaniach súťažného výboru. 
  • V družstve môžu byť zaradení maximálne dvaja hráči so single HCP. Zmena HCP v priebehu roku neovplyvňuje účasť v tíme.
  • V prípade potreby môžu kapitáni družstiev využiť na každé kolo (okrem finále) tzv. „žolík“, tj. zaradenie jedného hráča do družstva, ktorý nebol uvedený na pôvodnej súpiske podávanej pri prihlásení sa do súťaže. Podmienkou však je zachovanie pomeru počtu hráčov v jednotlivých vekových kategóriách a maximálneho počtu hráčov so single HCP. Toto právo kapitána však musí byť oznámené písomnou formou (e-mail) riaditeľovi WT Tour (alebo poverenému členovi súťažného výboru) minimálne 24 hodín pred konaním turnaja. 

Podmienky

Je nutné zachovanie pomeru počtu hráčov v jednotlivých vekových kategóriách a maximálneho počtu hráčov so single HCP. Podmienkou zaradenia družstva do WT Tour je podanie záväznej písomnej prihlášky so súpiskou hráčov družstva najneskôr do 31. marca 2016 na e-mail: csonga@gcwelten.sk. Na súpiske môže byť uvedených maximálne 6 hráčov a hráčok s domovským i nedomovským členstvom v klube. V prihláške sa uvedie – názov družstva, meno a priezvisko kapitána (e-mailová adresa, telefón), menný zoznam hráčov s aktuálnym HCP, číslom SKGA hráča a vyznačením vekovej kategórie. Nomináciu družstva na jednotlivé turnaje a finálový turnaj WT Tour s menným zoznamom hráčov uskutočňuje kapitán družstva (alebo ním poverení člen družstva) písomnou formou na e-mail: golf@welten.sk najneskôr do 12:00 hod. v deň pred termínom konania turnaja.

Podmienkou účasti hráča a družstva je uhradené greenfee + štartovné a vkladu za družstvo. Hráči s domovským celoročným členstvom - 15 € štartovné. Hráči s domovským registračným členstvom a hráči bez celoročného hracieho členstva - greenfee 25 € + 15 € štartovné. Každé družstvo pri registrácii uhradí jednorazový „ registračný poplatok“ vo výške 10 € za hráča, tj. celkom 60 €.

Tieto finančné prostriedky budú uložené na sekretariáte klubu a budú využité výhradne na obstaranie vecných cien pre víťazov WT Tour.

A/ Víťazné družstvo v jednotlivých turnajoch – vecné ceny.

B/ Družstvá na 1. až 3.mieste celkového poradia WT Tour budú ocenené trofejami a vecnými cenami.

Víťazné družstvo bude držiteľom putovného pohára.

Začiatok turnajov a štartová listina budú zverejnené na webovej stránke skga a klubu. Uzávierka flajtov – o 16:00 hodín deň pred štartom. Vyhlásenie výsledkov bezprostredne po každom kole a na konci súťaže.

Hrá sa podľa pravidiel golfu R/AGC St. Andrews, miestnych pravidiel a podmienok vydaných pre túto súťaž. Muži hrajú zo žltých, ženy z červených odpalísk. Informácie a výsledkoch budú k dispozícii na webovej stránke klubu. Všetky turnaje sa hrajú bez úpravy HCP!

Hra, výsledky a hodnotenie

Vyhodnocujú sa výsledky družstiev dosiahnuté v rámci jednotlivých kôl a finálového turnaja. V rámci WT Tour sa budú jednotlivé kolá hrať rozličným spôsobom: 
        -  I. a III. kolo - hra na stablefordové body (BRUTTO STB) 

        -  II. a IV. kolo - hra na stablefordové body (NETTO STB) 

        -  Finále - hra na stablefordové body (NETTO STBL) 
 

Kvalifikačné výsledky z hry na 18 jamiek sa vyhodnocujú nasledovne: 

A: hra na BRUTTO STBL: Hodnotenie družstva tvorí súčet brutto stablefordových bodov troch (3) najlepších výsledkov dosiahnutých družstvom na jednotlivých jamkách a celkom za 18 jamiek. Umiestnenie družstiev je určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých STB bodov. Maximálny hrací HCP hráča je limitovaný na 36 (môže byť zaradený do družstva hráč s vyšším HCP, avšak s obmedzením 36). V prípade, že družstvo nebude schopné postaviť dostatočný počet hráčov (traja -3) bude mu počítaný výsledok „+ 4 rany“ na každej jamke za každého nezúčastneného hráča (do počtu traja hráči) a podľa toho vyhodnotené STB body. V turnaji víťazí družstvo s najvyšším súčtom STB bodov z hry na 18 jamiek 
B: hra na NETTO STB: Hodnotenie družstva tvorí súčet netto stablefordových bodov troch (3) najlepších hráčov dosiahnutých na jednotlivých jamkách a celkom za 18 jamiek. Umiestnenie družstiev je určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých STB bodov. Maximálny hrací HCP hráča je limitovaný na 36 (môže byť zaradený do družstva hráč̌ s vyšším HCP, avšak s obmedzením 36). V prípade, že družstvo nebude schopné postaviť dostatočný počet hráčov (traja -3) bude mu počítaný výsledok „+ 4 rany“ na každej jamke za každého nezúčastneného hráča (do počtu traja hráči) a podľa toho vyhodnotené STB body. V turnaji víťazí družstvo s najvyšším súčtom STB bodov z hry na 18 jamiek.

Pre hodnotenie do celkového poradia celosezónneho WT Tour budú družstvá hodnotené nasledovne: 

  • Za 1.miesto v turnaji                                10 bodov 
  • Za 2.miesto v turnaji                                  8 bodov 
  • Za 3.miesto v turnaji                                  6 bodov 
  • Za 4.miesto v turnaji                                  4 body 
  • Za 5.miesto v turnaji                                  2 body 
  • Za umiestnenie na ostatných miestach   1 bod

Každé zúčastnené družstvo obdrží aj jeden bonusový bod za účasť každého hráča, maximálne 6 bodov za turnaj. Družstvo za účasť v turnaji celkom dostane: počet bodov za umiestnenie + počet bodov za účasť hráčov, ktoré sa započítajú do celkového hodnotenia za WT Tour.

DÁTUMY TURNAJOV
I.      4. 5. 2016 
II.      8. 6. 2016 
III.    13. 7. 2016 
IV.    24. 8. 2016
V.    13. 9. 2016 (finále)

 

Senior Tour Four Countries 

 

Pokračujeme v rozvíjaní kontaktov medzi stredoeurópskymi golfovými klubmi.

Pripravili sme už III. ročník Golfového turnaja seniorov štyroch krajín – SENIOR TOUR FOUR COUNTRIES (ST4C TOUR).

V roku 2016 sa uskutoční celkom 8 kvalifikačných turnajov a finálový turnaj na území Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

Zúčastnia sa kluby: Rakúsko – GC Schönfeld Česká republika – GC Kořenec a GC Kaskáda Brno Maďarsko – GC Magyar Golf Club Kisoroszi Slovensko – GC Skalica a GC Welten.

Prihlásiť sa na turnaje bude možné e-mailom na adrese: golf@welten.sk alebo csonga@gcwelten.sk, prípadne osobne na recepcii klubu.

Uzávierka prihlášok na turnaj 5 kalendárnych dní pred dňom konania turnaja. Po tomto termíne bude možné vykonať zmeny len na základe osobného dohovoru s kapitánom senior tímu ( v jeho neprítomnosti poverený člen organizačnej komisie).

Turnajový poplatok – 40  za hráča zúčastnených klubov a prihlásených na turnaj (Greenfee, štartovné, občerstvenie, obed po hre). V platnosti na všetkých ihriskách zúčastnených tímov.

Poplatok pre hostí v kategórii „open“ je v kompetencii usporiadajúceho klubu.

Platba na všetkých turnajoch len v hotovosti!

Viac informácií o ST4C TU

Kalendár turnajov nájdete TU

PARTNER WELTEN