LIONS CLUBS GOLF TOUR 2018

Date
19.06.

Place
GC WELTEN

Time
10:00

 

 

VÍŤAZSTVO

Prvé tri miesta v každej kategórii 

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Štartovné - 150,-Eur, výťažok z turnaja bude použitý na charitatívnu činnosť Lions Clubu 
Úhrada nákladov  
Stravovanie celodenné stravovanie - raňajky, halfway, raut po turnaji
Minimálny počet prihlásených 20

WELTEN PARTNERS