28.06.2017

GOLF USA HCP TURNAJ

Dátum
14.04

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
11:00

CENY
Prvé tri miesta v kategórii HCP 0 – 36 /poukážka GolF USA/. Druhé miesto v kategórii HCP 0 – 36 /poukážka Golf USA/. Tretie miesto v kategórii HCP 0 – 36 /poukážka Golf USA/. Prvé miesto v kategórii na brutto rany /poukážka Golf USA/. Prvé miesto v kategórii Rookie HCP 37 – 54 /poukážka Golf USA/. Kategórie budú vyhodnotené iba za účasti minimálne 3 hráčov. Seniorské kategórie: Senior 0 – 18,0: 1. miesto. Senior 18,1 – 54: 1. miesto. Kategórie budú vyhodnotené iba za účasti minimálne 3 hráčov, ale do celoročnej súťaže Eklektik sa výsledky započítavajú podľa kategórií. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Prostredníctvom servera SKGA, zahraničný hráči na tel. čísle 031/59 111 11. 

ŤAZSTVO
HLAVNÁ = HCP 0 – 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE = 37 – 54: 1. miesto stableford netto. RANY = HCP 0 – 54: 1.miesto brutto rany v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. EKLEKTIK= +4 -54. V prípade nižšieho počtu hráčov ako 15 sa vyhodnocuje iba hlavná kategória. Senior 0 – 18,0: 1. miesto stableford netto. Senior 18,1 – 54: 1. miesto stableford netto. Kategórie budú vyhodnotené iba za účasti minimálne 3 hráčov. 

SPÔSOB ŠTARTU
Postupný štart.

POPLATKY A STRAVOVANIE
Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR.
V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.

POPIS
Hrá sa celé 18 jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 18 jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia: Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého flightu. Použitie prístroja s dispozičnými funkciami na meranie iných parametrov ako je vzdialenosť, ktoré by mohli hráča ovplyvniť pri spôsobe hry alebo výbere palice (vlhkosť vzduchu, nadmorská výška, sklon svahu, rýchlosť a smer vetra atď), sa trestá diskvalifikáciou. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etiky a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa pravidla 33-7. Telefonovanie v prípade ochrany ľudského zdravia alebo života sa neposudzuje v zmysle nariadenia o používaní mobilných telefónov. Súťažný výbor môže pred začatím turnaja v prípade potreby upraviť kategórie. Z dôvodu spojeného turnaja Golf USA a Welten Senior Tour majú seniori možnosť výberu odpalísk v prípade, ak by mali podľa kritérií odpaľovať z iných odpalísk. Túto zmenu je potrebné nahlásiť pred štartom na recepcii a uviesť v hracej karte.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra