28.06.2017

Senior Tour 2016 - FedEx Cup

Dátum
19.04

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
10:00

PODMIENKY
Vek 50 rokov. 

ŤAZSTVO

Prvé tri miesta v kategórii Senior Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórií Senior Netto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Masters Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Stableford Netto /min. 5 súťažiacich/, Prvé tri miesta v kategórií Ladies Netto Body /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Čakateľ Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/. 

SPÔSOB ŠTARTU
Postupný štart.

POPLATKY A STRAVOVANIE
Členovia ASGS 55,-€/deň, nečlenovia ASGS 60,-€/deň. Členovia GC Welten (podľa typu členstva) a ASGS 15,-€/deň a členovia, ktorí sú členmi v GC Welten (podľa typu členstva) ale nie sú členmi ASGS 20,-€/deň. Platba v hotovosti.
V štartovnom je zahrnuté občerstvenie k hre a obed po hre.

POPIS
Protest je možné podať do 30 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Povolené je meracie zariadenie merajúce len vzdialenosť. Ak počas súťažného kola hráč použije prístroj na meranie vzdialenosti, ktorý zisťuje alebo meria inéďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho hru /smer, rýchlosť vetra, teplotu, sklon ihriska a pod., hráč koná v rozpore s Pravidlom 14-3, za porušenie ktorého je trestom diskvalifikácia, bez ohľadu na to, či taká ďalšia funkcia prístroja bola použitá alebo nie. Kategória Senior Masters – el. autíčka dovolené. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Turnaj je dvojkolový, neabsolvovanie jedného kola sa premieta do HCP. Výnimku na účasť len v jednom kole môže dať súťažný výbor hráčovi, ktorý o to požiada pri prihlasovaní. Do celkového hodnotenia Senior Tour sa započítava dosiahnutý výsledok v kategórii Stableford Brutto. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: 1. v druhom kole, 2. na posledných 9-tich jamkách 2. kola, 3. na posledných 6-tich jamkách 2. kola, 4. na posledných troch jamkách 2. kola, 5. na 18. Jamke 2. kola, 6. rozhodne los. Odpaliská: Muži – žlté, Ženy – červené.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra