25.06.2017

VEGET TOUR 2016

Dátum
28.04

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
09:30

CENY
Prví traja hráči v kategórii 1 a 2, najlepší hráč v kategórii 3, Hole in one - ŠKODA OCTAVIA, Longest Drive ženy a muži, Nearest to the PIN

PODMIENKY
Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných golfistov v národných zväzoch (na Slovensku v SKGA), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na jednotlivých ihriskách. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Prihlásenie na www.skga.sk, pre hráčov zahraničných klubov – treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, členské číslo na manager@golfpiestany.sk. Uzávierka prihlášok deň vopred, streda 27.4. o 16:00 hod. 

ŤAZSTVO
V kategórii 1 HCP 0-18 víťazí hráč s najvyšším súčtom stableford netto a brutto, v kat. 2, 3 s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého skóre po 18 jamkách rozhodne o víťazovi lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich,6,3 jamkách. Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali. Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja. Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách 1-3 započítajú 3 najlepšie výsledky z troch rôznych usporiadajúcich ihrísk. 

SPÔSOB ŠTARTU
Postupný od 9:30 hod. z jamky č.1 a č.10

POPLATKY A STRAVOVANIE
Štartovné 25 € + poplatok za hru 40€. Členovia GC Welten s ročným hracím poplatkom len štartovné 25 €.
Občerstvenie počas, half way, obed po hre.

POZNAMKA
Harmonogram turnajov na www.skga.sk – Kalendár turnajov (súťažný výbor v prípade mimoriadnych okolností môže kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj).
 

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra