25.06.2017

VEĽKÁ CENA GC WELTEN - SENIOR TOUR 2016

Dátum
19.07

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
10:00

PODMIENKY
Vek 50 rokov. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
cez server skga. Počet hráčov v turnaji je maximálne 96, pričom v prípade väčšieho záujmu majú prednosť členovia ASGS so zaplateným členským príspevkom a hráči s nižším HCP

ŤAZSTVO
Prvé tri miesta v kategórii Senior Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórií Senior Netto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Masters Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Stableford Netto /min. 5 súťažiacich/, Prvé tri miesta v kategórií Ladies Netto Body /min. 5 súťažiacich/, Prvé miesto v kategórii Čakateľ Brutto Rany /min. 5 súťažiacich/. 

SPÔSOB ŠTARTU
Postupný štart.

POPLATKY A STRAVOVANIE
Poplatok za hru so štartovným 45,-€/deň. Hráči s ročným hracím členstvom len štartovné 20,-€/deň.
V štartovnom je zahrnuté občerstvenie k hre a obed po hre.

POZNÁMKA
Protest je možné podať do 30 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Povolené je meracie zariadenie merajúce len vzdialenosť. Ak počas súťažného kola hráč použije prístroj na meranie vzdialenosti, ktorý zisťuje alebo meria inéďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho hru /smer, rýchlosť vetra, teplotu, sklon ihriska a pod., hráč koná v rozpore s Pravidlom 14-3, za porušenie ktorého je trestom diskvalifikácia, bez ohľadu na to, či taká ďalšia funkcia prístroja bola použitá alebo nie. Kategória Senior Masters – el. autíčka dovolené. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Turnaj je dvojkolový, neabsolvovanie jedného kola sa premieta do HCP. Výnimku na účasť len v jednom kole môže dať súťažný výbor hráčovi, ktorý o to požiada pri prihlasovaní. Do celkového hodnotenia Senior Tour sa započítava dosiahnutý výsledok v kategórii Stableford Brutto. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: 1. v druhom kole, 2. na posledných 9-tich jamkách 2. kola, 3. na posledných 6-tich jamkách 2. kola, 4. na posledných troch jamkách 2. kola, 5. na 18. Jamke 2. kola, 6. rozhodne los. Odpaliská: Muži – žlté, Ženy – červené.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra