25.06.2017

VOLVO Bratislava GOLF & STYLE TROPHY 2016 - FINÁLE

Dátum
10.09

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
09:00

CENY
Prvé 3 miesta v každej kategórií na každom turnaji získavajú trofej VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY a vecné ceny. Na každom turnaji VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže Longest Drive (muži, ženy) a Nearest to the Pin – spoločná. Absolútny víťaz celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získava víťaznú trofej a ročné členstvo v GC Welten na rok 2017. 2.miesto v súťaži eklektik celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu elektrický golfový vozík Powakaddy FW 3 od partnera Powakaddy. 3.miesto v súťaži eklektik celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu od partnera Garmin. 1.miesto v súťaži eklektik v kategórii HCP 0-18,4 celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu elektrický golfový vozík Powakaddy FW 3 od partnera Powakaddy. 1.miesto v súťaži eklektik v kategórii HCP 18,5-54(obmedzenie 36) celej túry VOLVO BRATISLAVA GOLF & STYLE TROPHY 2016 získa trofej a hodnotnú cenu elektrický golfový vozík Powakaddy FW 3 od partnera Powakaddy. 

PODMIENKY
A kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 0 – 18 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur . B kategória: Turnajov sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov s HCP 18,1 – 54 vrátane. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť green-fee a štartovné 20,- eur. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Cez server www.skga.sk 

ŤAZSTVO
Prvé 3 miesta v každej kategórii. V celkovom hodnotení celej túry platí systém hry eklektik. V súťaži eklektik sa hráčovi započíta najlepší dosiahnutý výsledok (brutto rany) na každej jamke z ihriska WELTEN (6 kôl) počas celej súťaže. Je potrebné, aby hráči v prvom kole turnaja dohrali všetky jamky, čím si vytvoria základ pre ďalšie turnajové kolá. Do celkového hodnotenia sa počíta súčet najlepších výsledkov. Hráč, ktorý neodohrá minimálne tri súťažné kolá, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia na prvých troch miestach po ukončení celej túry. O celkovom víťazovi celej túry rozhodne: a) najnižší počet získaných rán po ukončení posledného čiže šiesteho turnaja. b) V prípade rovnosti získaných rán v celkovom poradí GOLF & STYLE TROPHY 2016 na prvých troch miestach po poslednom turnaji nasleduje rozstrel hráčov (sudden death) na rany brutto na jamkách č. 1 a 9. V prípade nerozhodného výsledku pokračujeme jamkami č. 10 a 18. V prípade rovnakého výsledku na jednotlivých turnajoch rozhoduje výsledok na posledných 9, 6, 3 jamkách. V prípade rovnakého výsledku na posledných jamkách rozhoduje HCP hráčov. 

SPÔSOB ŠTARTU
Postupný štart z 1. a 10. jamky. V prípade ak by malo záujem o hru viac ako 100 hráčov bude štart zmenený na postupný z 1. jamky a štartovací čas o 8:00 hod.

POPLATKY A STRAVOVANIE
Poplatky- turnajový poplatok (Green fee – 45 EUR + štartovné – 20 EUR) = 65 EUR , členovia GC Welten – štartovné – 20 EUR.
Pitný režim počas celého dňa, občerstvenie počas turnaja a obed po hre pre každého hráča.

POPIS
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope). Protest: Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa. V turnaji je zaradená samostatná kategória hráčov MID-AM, ktorí sa prihlásia do turnaja a následne požiadajú e-mailom o zaradenie do Kategória hráči MID-AM. Zároveň musia byť aktuálne platnými členmi AMAGS pre sezónu 2016. Počet miest, ktoré budú otvorené a rezervované pre Kategóriu hráči MID-AM je 30. Rezervácia, bude platná do 14 dní od dátumu turnaja. Samostatná kategória Slovak MID-AM bude nastavená na serveri s podmienkami muži/ ženy vek 30+, HCP +5 -18,4, formát hry rany Brutto

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra