25.06.2017

ORANGE - MB CUP

Dátum
20.09

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
13:00

CENY
Vecné ceny od MB a Orange. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Turnaj na pozvánky. 

ŤAZSTVO
Prvé tri miesta. 

SPÔSOB ŠTARTU
Cannon štart o 13:00 hod.  

POPIS
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska a súťažného poriadku SKGA. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope). Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra