25.06.2017

GolfZóna Tour 2016 - La Franconi Open

Dátum
28.09

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
09:00

PODMIENKY
V prípade, že hráč nemôže získať na jamke žiadne stablefordové body, je povinný ukončiť hru na jamke a do výsledkovej karty mu zapisovateľ zapíše „X“. Pri pomalej hre celého flajtu budú všetci hráči vo flajte potrestaní nasledovne: – napomenutie (pri strate jednej jamky na predchádzajúci flajt) – strata jamky a presun na ďalšiu jamku (pri strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) – diskvalifikácia (pri opätovnej strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt) Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hráč, ktorý k výsledkovému stolíku nepríde podpísať svoju výsledkovú kartu bude z turnaja diskvalifikovaný. Hrací čas turnaja stanoví súťažný výbor pred začiatkom turnaja v závislosti na poveternostných podmienkach. O dĺžke hracieho času pre jednotlivé turnaje bude každý hráč oboznámený pred štartom. rotest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru, a to písomnou formou po zložení poplatku EUR 20,-. V prípade, že bude protest zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter. 

ŤAZSTVO
Stableford netto – spoločná pre všetky HCP stableford s vyrovnaním, vyhlásení prví traja hráči turnaja. Stableford brutto – spoločná pre všetky HCP stableford bez vyrovnania, vyhlásený víťaz kategórie. 

SPÔSOB ŠTARTU
Postupný z 1. a 10. jamky.

POPLATKY A STRAVOVANIE
Pre všetky turnaje GolfZóna Tour 2016 platí jednotný štartovný a hrací poplatok EUR 55,-/turnajové kolo. Seniori – členovia ASGS – poplatok 50,-€/turnajové kolo. Okrem uvedených poplatkov zaregistrovaní hráči neplatia iné hracie poplatky. Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny súťažného poplatku. Štartovné a hrací poplatok sa uhrádza vždy v hotovosti pri registrácii do turnaja organizátorovi turnaja. Členovia GC Welten (podľa typu členstva) hradia poplatok vo výške 20,-€.
Pre hráčov je pripravené občerstvenie počas hry aj po hre.

POPIS
Turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel. Počet hráčov v turnaji je stanovený na max. 60. Prvých 60 hráčov turnaja bude zaradených do turnaja, ostatní hráči v prípade záujmu budú zaradení ako náhradníci v poradí, v akom sa na turnaj prihlásili. O poradí v prihlasovaní rozhoduje čas zaslania registrácie do turnaja.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra