28.06.2017

VEGET TOUR 2016 - Finále

Dátum
06.10

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
09:30

CENY
Prví traja hráči v kategórii 1 a 2, najlepší hráč v kategórii 3, Hole in ONE – ŠKODA OCTAVIA, Longest Drive ženy-muži, Nearest to the PIN. Vecné ceny-Skipassy Ski Centrum Mýto, poukazy na nákup tovaru v obchode GolfUsa, zabezpečenie automobilov od spol. Safesystems, luxusné pánske košele od WindSors na vybraných turnajoch. Celkoví víťazi golfový zájazd pre dve osoby do Španielska od Costa Golf, elektronika od spoločnosti CNS

PODMIENKY
Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných golfistov v národných zväzoch (na Slovensku v SKGA), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na jednotlivých ihriskách. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Prihlásenie na www.skga.sk, pre hráčov zahraničných klubov – treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, členské číslo na manager@golfpiestany.sk. Uzávierka prihlášok deň vopred, streda 5.10. o 16:00 hod. 

ŤAZSTVO
V kategórii 1 HCP 0-18 víťazí hráč s najvyšším súčtom stableford netto a brutto, v kat. 2, 3 s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého skóre po 18 jamkách rozhodne o víťazovi lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich,6,3 jamkách. Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali. Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja. Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách 1-3 započítajú 3 najlepšie výsledky z troch rôznych usporiadajúcich ihrísk. 

PRIHLÁSENIE
Postupný od 9:30 hod. z jamky č.1 a č.10

POPLATKY A STRAVOVANIE
Štartovné 25 € + poplatok za hru 40€. Členovia GC Welten s ročným hracím poplatkom len štartovné 25 €.
Občerstvenie počas, half way, obed po hre

POZNÁMKA
Harmonogram turnajov na www.skga.sk – Kalendár turnajov ( súťažný výbor v prípade mimoriadnych okolností môže kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj )

POPIS

Jedná sa o sériu 8 golfových turnajov na ihriskách na Slovensku a v Čechách a 3 uzavreté turnaje texas dvojíc pre partnerov tour.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra