25.06.2017

GOLF USA HCP TURNAJ

Dátum
20.04

Miesto
Golf Club Welten

Čas
13:00

Hrá sa celé 18. jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Celoročná súťaž bude spoločná pre obe ihriská. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta celkový súčet získaných bodov z piatich najlepších výsledkov na ihrisku Báč a piatich najlepších výsledkov na ihrisku Sedin v súťaži stb. netto. Hráč, ktorý neodohrá minimálne päť súťažných kôl na oboch ihriskách, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. Počet získaných bodov : 1. miesto – 10 bodov, 2. miesto – 8 bodov, 3. miesto – 6 bodov, 4. miesto 4 body, 5. miesto – 2 body. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 – 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najviac získaných bodov po ukončení posledného turnaja, b) v prípade rovnosti získaných bodov: 1. väčší počet turnajov, 2. nižší HCP,

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra