VAŠA SLOVENSKO GOLF TOUR 2017

Dátum
12.05.

Miesto
GC Welten

Čas
09:00

 

Hrá sa celé 18-jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18 jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany, viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Používanie autíčka: je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia: sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Prostredníctvom serveru SKGA. 

VÍŤAZSTVO
Kategórie: HLAVNÁ = HCP 0-15,4: 1., 2., 3. miesto. HLAVNÁ = HCP 15,5-25,4: 1., 2., 3. miesto. HLAVNÁ = HCP 25,5-54: 1., 2., 3. miesto. Kategória HCP 25,5-54 sa hrá s obmedzením HCP na 36. BRUTTO RANY HCP 0-54: 1. miesto Doplnkové súťaže: longest drive, nearest to the pin. HOLE IN ONE na jamke 5: cena od partnera túry Porsche Bratislava. HOLE IN ONE na jamke 17: bicykel Favorit v hodnote 2.000,-Eur. 


POPLATKY A STRAVOVANIE
Štartovné: 20,-€; Green fee 60,-€. V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Úhrada nákladov    Na recepcii GCW.
Stravovanie    Občerstvenie počas hry a raut po hre. Káva – Molinari, víno – Elesko, zmrzlina – Algida, minerálky – Lucka, ovocné šťavy – Rio.
Minimálny počet prihlásených    10


POZNÁMKA

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená.

PARTNERI WELTENU