Best Swing Golf Academy Tour 2017 powered by BAŤAK

Dátum
13.05.

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
09:00

 

Best Swing Golf Academy Tour 2017 powered by BAŤAK
Best Swing Golf Academy Tour powered by BAŤAK je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo štyroch samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách GC Welten, Golfový Klub Hrubá Borša a Penati Golf Resort. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.

 

1. Kategórie

 • Kategória A – muži a ženy HCP +4 – 18,4
 • Kategória B – muži a ženy HCP 18,5 – 27
 • Kategória C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
 • Kategória D – muži a ženy HCP HCP +4 – 54 
 • Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska.
 • Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green.
 • Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku.

Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom.
Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.

4. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže

 • postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10.
 • Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.

5. Prihlasovanie do súťaže

 • Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese info@sunice.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja.
 • Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese info@sunice.sk
 • V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 40 EUR.

6. Vyhodnotenie jednotlivých turnajov a zhodnosť výsledkov

 

 Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne.V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta.výbor nerozhodne inak.

PARTNERI WELTENU