28.06.2017

VEGET TOUR 2017 PRO-AM

Dátum
18.05

Miesto
Golf club Welten

Čas
09:30

CENY
Prví traja hráči v kategórii A a B, najlepší hráč v kategórii C-vecné ceny+zabezpečenie automobilov od spol. Safesystems//Hole in ONE – ŠKODA OCTAVIA, Longest Drive ženy-muži, Nearest to the PIN.//Na tomto turnaji sa kvalifikujú prví traja hráči nad 30 rokov v kat. A a B do národného finále World Amateur Golfers Championship//Celkový víťaz kat. A – golfový zájazd pre dve osoby do Španielska, elektronika od spoločnosti CNS.//Celkový víťaz kat. B – golfový zájazd pre jednu osobu do Turecka, elektronika od spoločnosti CNS.//Druhé, tretie miesta v celkovom poradí kat.A,B + celkový víťaz kat.C hodnotné vecné ceny. 

PODMIENKY
Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných golfistov v národných zväzoch (na Slovensku v SKGA), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na jednotlivých ihriskách. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Prihlásenie na www.skga.sk. Uzávierka prihlášok deň vopred, streda 17.5. o 12:00 hod. 

ŤAZSTVO
V kategórii 1 HCP 0-18 víťazí hráč s najvyšším súčtom stableford netto a brutto, v kat. 2, 3 s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého skóre po 18 jamkách rozhodne o víťazovi lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich,6,3 jamkách. Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali. Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja. Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách 1-3 započítajú 3 najlepšie výsledky z troch rôznych usporiadajúcich ihrísk. 

 

PRIHLÁSENIE
Spôsob štartu: 
 Postupný z jamky č.1 a č.10 //Odpaliská: PRO Čierne,ženy Žlté, Muži HCP 0-18 Biele, HCP 18,1-54 Žlté/ Ženy HCP 0-12 Modré, HCP 12,1-54 Červené//
Dátum podania prihlášky    26.03.2017
Čas podania prihlášky    18:00
Uzávierka prihlášok – dátum    17.05.2017
Uzávierka prihlášok – čas    12:00

POPLATKY A STRAVOVANIE
Poplatky    Štartovné + poplatok za hru
Úhrada nákladov    Recepcia
Stravovanie    Občerstvenie počas, half way, obed po hre
Minimálny počet prihlásených    8

OSTATNÉ
Poznámka    Harmonogram turnajov na www.skga.sk – Kalendár turnajov ( súťažný výbor v prípade mimoriadnych okolností môže kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj )
Popis    Jedná sa o sériu 8 golfových turnajov na ihriskách na Slovensku a v Čechách a 3 uzavreté turnaje texas dvojíc pre partnerov tour.

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra