Gabriel & ELcomp Golf Tour 2017

Dátum
19.05.

Miesto
GC Welten

Čas
09:00

 

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska konkrétneho súťažného kola. Používanie autíčka je dovoléne len pre hráčov s lekárskym potvrdením. Meracie zariadenia všetkého druhu sú počas turnajového kola povolené. Možný protest je dovolené podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. definitívneho rozhodnutia. Odpaliská pre Dámy a Pánov budu určené a oznámené všetkým hráčom v deň konania turnaja. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Turnaj pre partnerov túry a pozvaných hráčov. Všetky prípadné otázky volajte na číslo: +421-918-683-985 

VÍŤAZSTVO
Prví traja umiestnení hráči v každej kategórii. Vložené súťaže: 1. Longest Drive jamka 2 2. Nearest to Pin jamka 17 3. Hole in One jamka 5 4. Birdie Hole jamka 9 5. Kráľ a Kráľovná patovania: súčet patov na 18jamkách 6. Golfista dňa: súčet brutto rán 


POPLATKY A STRAVOVANIE
Verejne prihlásení hráči: aktívny člen GC WELTEN – 60,-€, nečlen GC WELTEN – 120,-€.

Platba možná iba v hotovosti. Všetky ostatné informácie na telefónnom čísle: +421-918-683-985
 

POZNÁMKA

Gabriel & ElComp Golf Tour 2017 je druhým ročníkom a pokračovateľom úspešnej túry zo sezóny 2016 Séria siedmich turnajov v rámci sezóny 2017, ktorej cieľ bude poskytnúť patnerom túry nominovať svojich hráčov na hru na najoblúbenejších ihriskách v rámci Slovenska. Dobrá nálada a športový dúch sú pre túto golfovú túru základom a cieľom bude zasúťažiť si o hodnotné ceny v rámci celkového umiestnenia. Túra pozostáva zo siedmich individuálnych turnajov, ktoré sa budú konať: 22.4.2017 – Green Resort Hrubá Borša, 19.5.2017 – Family Golf Resort Welten Báč, 24.6.2017 – Black Stork Resort Veľká Lomnica, 8.7.2017 – Grey Bear Resort Tále, 29.7.2017 Sedín Golf Resort Veľké Úľany, 11.8.2017 – Penati Golf Resort Šajdíkové Humence a záverečné siedme kolo sa uskuční 15.9.2017 – Red Oak Golf Resort Nitra. Hráči budú v každom súťažnom kole rozdelení do štyroch hendikepových kategórií s možnosťou vyhrať hodnotné trofeje a ceny v každom individuálnom kole a naviac sa bude hrať o celkové umiestnenie na túre v rámci hendikepovej kategórie. Celkoví víťazi sa môžu tešiť na golfové pobyty v Regnum Resort, Antalya, Belek, Turecko, na začiatku novembra 2017. Do finálneho hodnotenia budú zaradení hráči so súčtom rán alebo bodov z piatich najlepšie zahratých výsledkov. Moderátor počas všetkých turnajov túry: Peter Sklár. V prípade akýchkoľvek otázok volať na číslo: +421-918-683-985

PARTNERI WELTENU