25.06.2017

Golf USA HCP TURNAJ

Dátum
25.05

Miesto
Golf Club WELTEN

Čas
13:00

CENY
Prvé tri miesta v kategórii HCP 0 – 36 /50,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, druhé miesto v kategórii HCP 0 – 36 /30,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, tretie miesto v kategórii HCP 0 – 36 /20,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, prvé miesto v kategórii na brutto rany /50,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, prvé miesto v kategórii Rookie HCP 37 – 54 /50,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/. Prvé miesto celoročná súťaž HCP 0 – 18,4 /200,-€ poukážka/, prvé miesto celoročná súťaž HCP 18,5 – 36 /200,-€ poukážka/, prvé miesto celoročná súťaž HCP 37 – 54 /200,-€ poukážka/. 

PODMIENKY
Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu. 

SPÔSOB REGISTRÁCIE
Prostredníctvom servera SKGA, zahraničný hráči na tel. čísle 031/59 111 11. 

ŤAZSTVO
Kategórie: HLAVNÁ= HCP 0 – 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE= 37 – 54: 1. miesto stableford netto. RANY=HCP 0 – 54: 1. miesto brutto rany, v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. 

PRIHLÁSENIE
Spôsob štartu    Postupný štart z 1. jamky.
Dátum podania prihlášky    16.05.2017
Čas podania prihlášky    15:00
Uzávierka prihlášok – dátum    24.05.2017
Uzávierka prihlášok – čas    17:00

POPLATKY A STRAVOVANIE
Poplatky    Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR.
Úhrada nákladov    Na recepcii klubu.
Stravovanie    V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených    15

OSTATNÉ
Popis    Hrá sa celé 18. jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Celoročná súťaž bude spoločná pre obe ihriská. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta celkový súčet získaných bodov z piatich najlepších výsledkov na ihrisku Báč a piatich najlepších výsledkov na ihrisku Sedin v súťaži stb. netto. Hráč, ktorý neodohrá minimálne päť súťažných kôl na oboch ihriskách, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. Počet získaných bodov : 1. miesto – 10 bodov, 2. miesto – 8 bodov, 3. miesto – 6 bodov, 4. miesto 4 body, 5. miesto – 2 body. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 – 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najviac získaných bodov po ukončení posledného turnaja, b) v prípade rovnosti získaných bodov: 1. väčší počet turnajov, 2. nižší HCP,

Napíšte nám

Generálny partner

PARTNERIWELTENU

Vytvorila reklamná agentúra