Golf Challenge 2018 by ONE GATE

Dátum
05.05.

Miesto
GC WELTEN

Čas
9:00

 

CENY

Sklenené trofeje - umelecké originály z dielne Achilleasa Sdoukosa, poukážky 50, 30 a 20 EUR na sortiment z predajne GOLF USA, produkty od spoločnosti ESET a poukážky na masáž, zaujímave kovové trofeje pre 2. a 3. miesto. 

 

PODMIENKY

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska a súťažného poriadku SKGA. Všetci hráči sú povinní absolvovať turnaj pešo, bez golfového autíčka (pokiaľ nemajú výnimku od lekára). Meracie prístroje sú povolené. Štartová listina bude zverejnená najneskôr večer pred turnajom. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 100,- EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje, si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa. 

 

VÍŤAZSTVO

KATEGÓRIA A - HCP 0-15,0: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - biele, ŽENY - modré. Hrá sa systémom na rany s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. KATEGÓRIA B - HCP 15,1-25,0: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - žlté, ŽENY - červené. Hrá sa systémom stablefort s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. KATEGÓRIA C - HCP 25,1-54: turnaja sa môžu zúčastniť členovia všetkých národných golfových zväzov. Odpaliská: MUŽI - žlté, ŽENY - červené. Hrá sa systémom Stableford s vyrovnaním (netto) s úpravou HCP. Hráčom s HCP vyšším ako 36 sa ráta HCP 36. Vyhodnotené budú 3 najlepšie výsledky v každej kategórii. Pri rovnakom výsledku viacerých hráčov v turnaji sa určuje poradie v súlade so súťažným poriadkom SKGA. V prípade rovnakého výsledku kategórie A: V prípade rovnakého výsledku kategórie A: o poradí sa rozhoduje na základe výsledku na posledných 9/6/3/1 jamiek/jamky. V prípade rovnakého výsledku kategórie B a C: o poradí sa rozhoduje na základe výsledku na posledných 9/6/3/1 jamiek/jamky. Doplnkové súťaže - kategória A, B, C - 1 x Longest drive muži (jamka bude určená v deň turnaja) - 1 x Longest drive ženy (jamka bude určená v deň turnaja) - 1 x Nearest to the pin (jamka bude určená v deň turnaja), EAGLE/BIRDIE jamka - JAMKA č. 2 (špeciálne hodnotená jamka zľavovými poukážkami GOLF USA). Pre vyhodnotenie jednotlivých kategórií je potrebný minimálny počet sedem hráčov. V prípade účasti sedem až desať hráčov v kategórii je vyhodnotené len prvé miesto. V prípade účasti šesť a menej hráčov v kategórii, je táto zlúčená s vyššou kategóriou s prípadným obmedzením HCP. 


POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Green fee 55,-Eur, štartovné 25,-Eur (každý hráč pri registrácii obdrží pekný darček). Platba je možná len v hotovosti.
Úhrada nákladov  
Stravovanie Káva Café Molinari, Red Bull, half way - ciganska s dusenou cibulkou, pitný režim na ihrisku počas celého dňa, vyrobky 7days. Po odohraní chutný obed - sviečková.
Minimálny počet prihlásených 30

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Obľúbená golfová túra zameraná na športovú a fair play stránku golfu. Túra je pod záštitou občianskeho združenia ČERVENÉ NOSY Clowndoctors. POZOR: CELKOVÝ VÍŤAZ v 2. kategóriách získava golfový pobyt. (V 1. kategórii súčet netto stableford a polovica brutto stableford z najlepších 5 turnajov, pre B. a C.kategóriu súčet stableford netto z najlepších 5 turnajov). Napriek prechodu medzi kategóriami, hráč zotrváva pri celkovom hodnotení golfovej túry v kategórii, v ktorej ju začal. Neplatí to pre jednotlivé turnaje. Pre všetkých golfistov je pripravený super servis: skvelá káva Café Molinari, rum Cubaney pre vaše chuťove poháriky, vyhlasovanie výsledkov osobnosťou showbusinessu.

 

PARTNERI WELTENU