GOLF TRIP ECLECTIC HCP TOUR 2019

Dátum
28.03.

Miesto
GC WELTEN

Čas
11:00

 

PODMIENKY

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia alebo vo veku 70+. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu. 

 

SPÔSOB REGISTRÁCIE

Prostredníctvom servera SKGA, zahraniční hráči na tel. čísle 031/59 111 11. 

 

VÍŤAZSTVO

Kategórie: HLAVNÁ= HCP 0 - 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE= 37 - 54: 1. miesto stableford netto. RANY=HCP 0 - 54: 1. miesto brutto rany, v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. Kategória bude vyhodnotená ak v nej nastúpi minimálne 5 hráčov. V prípade menej ako 15 hráčov na turnaji sa vyhodnocuje iba 1. miesto v hlavnej kategórii. 

 

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu Postupný štart od 11:00 hod. z 1. jamky.
Dátum podania prihlášky 24.03.2019
Čas podania prihlášky 9:00
Uzávierka prihlášok - dátum 27.03.2019
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR. Juniori do 21 rokov, fee 20,- EUR.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Stravovanie V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených 15

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Hrá sa celé 18 jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta najlepší výsledok na každej jamke. Hráč, ktorý neodohrá minimálne desať súťažných kôl, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 - 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najlepší výsledok na brutto rany, b) v prípade rovnosti rán, lepší výsledok na jamkách 10-18, 13-18, 16-18 a jamke 18. Pre kategóriu senior je možná úľava odpalísk. Pri uplatnení úľavy odpalísk bude turnaj počítaný do počtu 10, výsledok však nebude počítaný do celoročnej súťaž ECLECTIC.

PARTNERI WELTENU

Ihrisko zatvorené


Vážení golfisti,

 

odo dňa 18.01.2021 do dňa 21.01.2021 (vrátane) je ihrisko ZATVORENÉ.

Za pochopenie ďakujeme.

Počas zimnej sezóny volajte na číslo +421 917 094 774.

Nezabudnite si overiť stav ihriska každý deň od 8:45 hod. na našej stránke.

GC WELTEN