GOLF TRIP ECLECTIC HCP TOUR 2019

Dátum
28.03.

Miesto
GC WELTEN

Čas
11:00

 

PODMIENKY

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia alebo vo veku 70+. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu. 

 

SPÔSOB REGISTRÁCIE

Prostredníctvom servera SKGA, zahraniční hráči na tel. čísle 031/59 111 11. 

 

VÍŤAZSTVO

Kategórie: HLAVNÁ= HCP 0 - 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE= 37 - 54: 1. miesto stableford netto. RANY=HCP 0 - 54: 1. miesto brutto rany, v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. Kategória bude vyhodnotená ak v nej nastúpi minimálne 5 hráčov. V prípade menej ako 15 hráčov na turnaji sa vyhodnocuje iba 1. miesto v hlavnej kategórii. 

 

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu Postupný štart od 11:00 hod. z 1. jamky.
Dátum podania prihlášky 24.03.2019
Čas podania prihlášky 9:00
Uzávierka prihlášok - dátum 27.03.2019
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR. Juniori do 21 rokov, fee 20,- EUR.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Stravovanie V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených 15

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Hrá sa celé 18 jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta najlepší výsledok na každej jamke. Hráč, ktorý neodohrá minimálne desať súťažných kôl, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 - 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najlepší výsledok na brutto rany, b) v prípade rovnosti rán, lepší výsledok na jamkách 10-18, 13-18, 16-18 a jamke 18. Pre kategóriu senior je možná úľava odpalísk. Pri uplatnení úľavy odpalísk bude turnaj počítaný do počtu 10, výsledok však nebude počítaný do celoročnej súťaž ECLECTIC.

PARTNERI WELTENU