GOLF USA HCP TURNAJ

Dátum
08.06.

Miesto
GC Welten

Čas
13.00

 

CENY

Prvé tri miesta v kategórii HCP 0 - 36 /50,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, druhé miesto v kategórii HCP 0 – 36 /30,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, tretie miesto v kategórii HCP 0 – 36 /20,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, prvé miesto v kategórii na brutto rany /50,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/, prvé miesto v kategórii Rookie HCP 37 – 54 /50,-€ poukážka, kozmetický balíček Felce Azzurra/. Prvé miesto celoročná súťaž HCP 0 – 18,4 /200,-€ poukážka/, prvé miesto celoročná súťaž HCP 18,5 – 36 /200,-€ poukážka/, prvé miesto celoročná súťaž HCP 37 – 54 /200,-€ poukážka/. 

PODMIENKY

 

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Stravovanie V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených 15

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Hrá sa celé 18. jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. Celoročná súťaž bude spoločná pre obe ihriská. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta celkový súčet získaných bodov z piatich najlepších výsledkov na ihrisku Báč a piatich najlepších výsledkov na ihrisku Sedin v súťaži stb. netto. Hráč, ktorý neodohrá minimálne päť súťažných kôl na oboch ihriskách, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. Počet získaných bodov : 1. miesto - 10 bodov, 2. miesto - 8 bodov, 3. miesto - 6 bodov, 4. miesto 4 body, 5. miesto - 2 body. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 - 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najviac získaných bodov po ukončení posledného turnaja, b) v prípade rovnosti získaných bodov: 1. väčší počet turnajov, 2. nižší HCP,

PARTNERI WELTENU

Ihrisko je zatvorené

Vážení golfisti,

od 26.11.2018 je ihrisko zatvorené.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v sezóne 2018

a tešíme sa na Vás aj v ďalšej sezóne.

S úctou 

Golf Club WELTEN