Muziker.golf HCP Tour

Dátum
31.05.

Miesto
GC WELTEN

Čas
13:00

 

CENY

Prvé miesto v kategórii HCP 0 - 36 /50,-€ poukážka/, druhé miesto v kategórii HCP 0 – 36 /30,-€ poukážka/, tretie miesto v kategórii HCP 0 – 36 /20,-€ poukážka/, prvé miesto v kategórii na brutto rany /50,-€ poukážka/, prvé miesto v kategórii Rookie HCP 37 – 54 /50,-€ poukážka/. Prvé miesto celoročná súťaž eklektik HCP 0 – 18,4 /hodnotná cena od GolfTrip – poukaz na pobyt pre dve osoby na 5 noci v Aphrodite Hills Hotel & Residences na PGA National Cyprus (1x Aphrodite Hills Hotel a 1x Aphrodite Hills Hotel Residences) s 4x Green Fee na iriskach PGA National Cyprus, Secret Valley, Minthis Hills a Elea/, prvé miesto celoročná súťaž HCP 18,5 – 54 /hodnotná cena od GolfTrip – poukaz na pobyt pre dve osoby na 5 noci v Aphrodite Hills Hotel & Residences na PGA National Cyprus (1x Aphrodite Hills Hotel a 1x Aphrodite Hills Hotel Residences) s 4x Green Fee na iriskach PGA National Cyprus, Secret Valley, Minthis Hills a Elea/. Hráč v súťaži eklektik bude vyhodnotený v kategórií, v ktorej odohral viac ako 50 % turnajov. 

 

PODMIENKY

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia alebo vo veku 70+. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu. 

 

SPÔSOB REGISTRÁCIE

Prostredníctvom servera SKGA, zahraničný hráči na tel. čísle 031/59 111 11

 

VÍŤAZSTVO

Kategórie: HLAVNÁ= HCP 0 - 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE= 37 - 54: 1. miesto stableford netto. RANY=HCP 0 - 54: 1. miesto brutto rany, v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. 


 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Štartovné 20,- EUR. Green fee 35,- EUR.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Stravovanie V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených 15

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Hrá sa celé 18. jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta najlepší výsledok na každej jamke. Hráč, ktorý neodohrá minimálne desať súťažných kôl, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 - 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najlepší výsledok na brutto rany, b) v prípade rovnosti rán, lepší výsledok na jamkách 10-18, 13-18, 16-18 a jamke 18. Vzhľadom na celoročnú súťaž EKLECTIK nie je možná úľava odpalísk pre seniorskú kategóriu.

PARTNERI WELTENU