LIONS CLUBS GOLF TOUR 2017

Dátum
12.09.

Miesto
GC WELTEN

Čas
10:00

 

Poplatky: Štartovné - 150,-Eur,

výťažok z turnaja bude použitý na charitatívnu činnosť Lions Clubu

Stravovaniecelodenné stravovanie - raňajky, halfway, raut po turnajiMinimálny počet prihlásených20

PARTNERI WELTENU