Muziker.GOLF HCP Tour

Dátum
03.05.

Miesto
GC WELTEN

Čas
13:00

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Skrátený názov Muziker.golf HCP tour
Organizátor, Usporiadateľ Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor  
Ihriska Welten - Báč 
Hlavný rozhodca GEJDOŠ Jaroslav Ing. 
Rozhodca  
Riaditeľ súťaže Šebok Ivan

 

CENY

Prvé tri miesta v kategórii HCP 0 - 36 /50,-€ poukážka/, druhé miesto v kategórii HCP 0 – 36 /30,-€ poukážka/, tretie miesto v kategórii HCP 0 – 36 /20,-€ poukážka/, prvé miesto v kategórii na brutto rany /50,-€ poukážka/, prvé miesto v kategórii Rookie HCP 37 – 54 /50,-€ poukážka/. Prvé miesto celoročná súťaž eklektik HCP 0 – 18,4 /hodnotný pobyt od GolfTrip/, prvé miesto celoročná súťaž HCP 18,5 – 54 /hodnotný pobyt od GolfTrip/. Hráč v súťaži eklektik bude vyhodnotený v kategórií, v ktorej odohral viac ako 50 % turnajov. 

 

PODMIENKY

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Protest sa podáva do 30 min. od vlastného ukončenia hry a zloženia čiastky 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Používanie autíčka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu. 

 

SPÔSOB REGISTRÁCIE

Prostredníctvom servera SKGA, zahraničný hráči na tel. čísle 031/59 111 11. 

 

VÍŤAZSTVO

Kategórie: HLAVNÁ= HCP 0 - 36,0: 1,2,3. miesto stableford netto. ROOKIE= 37 - 54: 1. miesto stableford netto. RANY=HCP 0 - 54: 1. miesto brutto rany, v prípade rovnosti rán rozhoduje vyšší HCP hráča. 

 

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu Postupný štart.
Dátum podania prihlášky 26.03.2018
Čas podania prihlášky 13:00
Uzávierka prihlášok - dátum 11.04.2018
Uzávierka prihlášok - čas 16:00

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Štartovné 20,- EUR. Green fee 30,- EUR.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Stravovanie V poplatku je občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených 15

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Hrá sa celé 18. jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohratie 18.jamiek na 5 hod. Príchod po tomto čase sa bude penalizovať, za každých 10 min. bude pripočítaná 1 trestná rana. Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany. viac ako 5 min.= diskvalifikácia. V celoročnej súťaži sa hráčovi započíta najlepší výsledok na každej jamke. Hráč, ktorý neodohrá minimálne desať súťažných kôl, nebude zaradený do celkového vyhodnotenia. O celkovom víťazovi rozhodne: v prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac hráčov v kategórii v kategórii HCP 0 - 36 a v kategórii Rookie HCP 37 – 54 rozhodne lepší výsledok na jamke č.18, č.8, a č.5. V celoročnej súťaži o poradí rozhodne: a) najlepší výsledok na brutto rany, b) v prípade rovnosti rán, lepší výsledok na jamkách 10-18, 13-18, 16-18 a jamke 18.

PARTNERI WELTENU