OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ GCW NA RANY 2017

Dátum
26.08.

Miesto
GC WELTEN

Čas
8:30

 

CENY

Kategória Open: 1. miesto - 30 % zľava na základné ročné fee 2018, trofej. 2. a 3. miesto - trofeje. Kategória Welten-muži: 1. miesto - ročné členstvo na rok 2018, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. 2. a 3. miesto trofeje. Kategória Welten-ženy: 1. miesto - ročné členstvo na rok 2018, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. 2. a 3. miesto trofej. Kategória Seniori (spoločná muži, ženy): 1. miesto - ročné členstvo na rok 2018, celoročné vyhradené parkovacie miesto, trofej. Kategória bude vyhodnotená a ocenená len pri minimálnom počte 3 hráčov. 

 

PODMIENKY

Hráč musí byt amatérsky golfista, byt členom SKGA, prípadne inej národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii predloží člensky preukaz SKGA. Hráči inej národnej federácie predložia členskú kartu. Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého flightu. Použitie prístroja s dispozičnými funkciami na meranie iných parametrov ako je vzdialenosť, ktoré by mohli hráča ovplyvniť pri spôsobe hry alebo výbere palice (vlhkosť vzduchu, nadmorská výška, sklon svahu, rýchlosť a smer vetra atď), sa trestá diskvalifikáciou. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etiky a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa pravidla 33-7. Telefonovanie v prípade ochrany ľudského zdravia alebo života sa neposudzuje v zmysle nariadenia o používaní mobilných telefónov. Maximálny počet účastníkov je 120, z toho 80 domácich mužov a žien. Súťažný výbor môže pomer upraviť na základe HCP prihlásených hráčov a prihlášok. Limit HCP pre majstra klubu je v kategórii mužov a žien 36 a v kategórii s HCP nad 36 sa nehrá na rany. V prípade vyššieho záujmu účastníkov turnaja budú uprednostnení hráči s nižším HCP. Súťažný výbor si vyhradzuje právo upraviť vo výnimočných prípadoch tieto kritériá. 

 

SPÔSOB REGISTRÁCIE

Prostredníctvom servera SKGA. 

 

VÍŤAZSTVO

Prvé 3 miesta v kategóriach Open, Welten-muži, Welten-ženy a Seniori. 

 

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu Prvý hrací deň: postupný štart od 9:00 z 1. jamky. Druhý hrací deň: postupný štart od 9:00 z 1. a 10. jamky.
Dátum podania prihlášky 24.07.2017
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 25.08.2017
Uzávierka prihlášok - čas 12:00

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Dospelí: Green fee: 80,-€/2 dni + štartovné 40,-€/2 dni (Spolu 120,-€ na dva dni). Členovia s ročným hracím fee platia iba štartovné 40,-€ na dva dni. Účastníci musia zaplatiť poplatok na dva dni v prvý hrací deň.
Úhrada nákladov Na recepcii klubu.
Stravovanie Občerstvenie, halfway, teplé jedlo po hre.
Minimálny počet prihlásených 10

 

OSTATNÉ

Poznámka Hráči registrovaní v zahraničných kluboch na tel. čísle +421 31/59 111 11.
Popis Hrá sa podľa pravidiel Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews a podľa miestnych pravidiel GC WELTEN. Kapacita turnaja je obmedzená na 100. V prípade presiahnutia kapacity sú uprednostnení členovia klubu, v kategórii MUŽI hráči s nižším HCP, v kategórii ŽENY hráčky s nižším HCP. V pripade rovnosti výsledkov na 1 mieste nasleduje (postupný) rozstrel od 1 jamky, na druhom a treťom mieste rozhoduje lepšie zahraných posledných 18,9,6,3,1 jamka.

PARTNERI WELTENU

Ihrisko je zatvorené

Vážení golfisti,

od 26.11.2018 je ihrisko zatvorené.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v sezóne 2018

a tešíme sa na Vás aj v ďalšej sezóne.

S úctou 

Golf Club WELTEN