Slovak Junior Amateur Championship 2018 - Men

Dátum
15.08.

Miesto
GC WELTEN

Čas

 

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA

v spolupráci s Golfovým klubom Welten vyhlasuje

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov v hre na rany 2018

 

Golf resort Welten, Báč15.-17.8.2018 Slovenská golfová asociácia Vás srdečne pozýva na otvorené Medzinárodné majstrovstváSlovenska juniorov 2018, ktoré sa uskutočnia v Golf Resort Welten, Báč, v dňoch 15. – 17. augusta 2018.

S pozdravom

JUDr. Tomáš StoklasaPrezident SKGA

 

PROPOZÍCIE

Organizátor

Slovenská golfová asociácia, OZ, Kukučínova 26, 831 02, Bratislava

skga@skga.sk

T/F: +421 2 44450727 M: +421 911 446 366

V spolupráci s:

Golf Club Welten
930 30, Báč 113, Báč

Dátum a miesto

15. - 17. August 2018, Golf Resort Welten, Báč

page3image3789454800page3image3789455136

Program 8:00–17:00

 • Utorok 14. august

Registrácia – Golfová recepcia, (hráči sú zodpovední za rezerváciu svojich štartovacích časov, E: golf@welten.sk, alebo T: 031 59 111 11)

18:00 Slávnostné otvorenie majstrovstiev

 • Streda 15.8. 2018

1. kolo hra na rany, postupný štart z 1. a 10. jamky podľa štartovacej listiny

 • Štvrtok 16. 8. 2018

2. kolo hra na rany, postupný štart z 1. a 10. jamky podľa štartovacej listiny

 • Piatok 17. 8. 2018

3. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovej listiny, (podmienky “cut“-u uvedené nižšie)
Vyhlásenie výsledkov a záverečný ceremoniál 30 min. po ukončení turnaja

 

Kategórie - 

Majstrovstvá Slovenska v hre na rany (národné)

 • 1. Juniori 21
 • 2. Juniorky 21
 • 3. Dorastenci 18
 • 4. Dorastenky 18
 • 5. Ml. dorastenci 16
 • 6. Ml. dorastenky 16

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v hre na rany:

 • 7. Juniori 21
 • 8. Juniorky 21
 • 9. Dorastenci 18
 • 10. Dorastenky 18
 • 11. Ml. dorastenci 16
 • 12. Ml. dorastenky 16

Súťažný výbor môže povoliť na základe písomnej žiadosti hráča jeho zaradenie do vyššej vekovej kategórie. V prípade, že sa do kategórie prihlási 5 hráčov a menej, Súťažný výbor si vyhradzuje právo kategórie zlúčiť.

V každej kategórii budú vyhlásení prví traja hráči. Majstri Slovenska získavajú titul Majster Slovenska v hre na rany pre príslušný rok. O národného majstra Slovenska môže bojovať iba hráč slovenskej národnosti, ktorý je registrovaný v jednom z členských klubov SKGA.

 

Podmienky pre hráčov

Hráč musí spĺňať štatút amatérskeho golfistu, byť členom jedného z klubov SKGA, prípadne inej národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii predloží členský preukaz SKGA. Hráči inej národnej federácie predložia členskú kartu. Maximálny počet účastníkov je 144 (87 chlapcov a 57 dievčat, z toho min. 40 domácich juniorova 24 junioriek). Súťažný výbor môže pomer upraviť na základe HCP prihlásených hráčov a prihlášok.Limit HCP pre zahraničných účastníkov je v kategórii chlapcov 7,0 a v kategórii dievčat 10,0 – totoneplatí pre členov SKGA, limit pre členov SKGA je 15.

V prípade vyššieho záujmu účastníkov turnaja budú uprednostnení hráči s nižším HCP. Súťažný výbor si vyhradzuje právo upraviť vo výnimočných prípadoch tieto kritériá.

Poplatok – 70€

Poplatok zahŕňa:

 • -  3 turnajové kolá

 • -  pitný režim

  Tréningový deň utorok 14.8.2018 si hradia hráči sami, cena za hru: 20€

  Prihlášky

  Zahraniční hráči cez e-mail: stk@skga.sk
  Členovia SKGA sa musia prihlásiť cez server www.skga.sk.Uzávierka prihlášok: piatok, 3.8. 2018 o 13.00 hod.

  Ubytovanie

  Hotel Welten: www.welten.sk/hotel
  Rezervácie email: restaurant@welten.sk
  Poplatky: osoba na dvojlôžkovej izbe 25€ / na jednolôžkovej izbe 40€ / noc

  Súťažný výbor

  Riaditeľ: Ivan Šebok
  Členovia: Ivan Šebok, Miroslav Mazúch, Timotej MikundaHlavný rozhodca: Ivan Šebok
  Rozhodcovia: nominovaní SKGA

  Technické ustanovenia

  Hrá sa súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania na tri 18 jamkové súťažné kolá (54 jamiek).
  Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa Miestnych pravidiel. Podľa stavu ihriska môže Súťažný výbor v deň kola zmeniť počet hraných jamiek.
  Nosič (poznámka k pravidlu 6-4)
  Hráčom sa zakazuje počas súťažného kola využívať ako nosiča osobu, ktorá má štatút profesionálneho golfistu.
  Trest za porušenie pravidla: pri hre na rany - dva trestné údery na každej jamke, na ktorej bolo porušenie pravidla zistené, maximálne však 4 trestné údery v kole.
  Ak je pravidlo porušené medzi dvoma jamkami, trest sa vzťahuje na nasledujúcu jamku.

  Pomalá hra (pravidlo 6-7, pozn. 2)

  Súťažný výbor stanovuje tempo hry „Pace of play“. Ak hráč prekročí 50 sekúnd pri prvom approachúdere (vrátane odpalu na 3par jamkách), chipe alebo putte, alebo 40 sekúnd, ak ide o prvý, druhý alebo tretí odpal v hre a odstup od predchádzajúcej skupiny (flightu) je väčší ako štartovací interval, považuje sa to za zlé tempo hry.

  Trest za porušenie tohto pravidla

 • 1x zlé tempo hry - verbálne napomenutie rozhodcom
 • 2x zlé tempo hry - 1 trestný úder
 • 3x zlé tempo hry - 2 trestné údery
 • 4x zlé tempo hry - diskvalifikácia

 

Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia (pravidlo 14-3)

Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hrycelej skupiny.

Multifunkčné prístroje /napr. smartphone, PDA, laser s funkciami na meranie rôznych parametrov atď./ môžu byť použité, ale len na meranie vzdialeností, nesmú byť použité na odhad alebo meranie iných podmienok, čím by sa porušilo Pravidlo 14-3. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie, alebo či sú takéto funkcie zapnuté alebo vypnuté. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvomupozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, Súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etikety a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 33-7.

Vozíky

Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za porušenie je diskvalifikácia. Výnimku schvaľuje Súťažný výbor.

Odpaliská:

 • Juniori – biele
 • juniorky – modré

Cut

Po dvoch kolách: 50 % hráčov z každej vekovej kategórie + ďalší hráči s rovnakým výsledkom,minimálne 6 hráčov v kategórii. Presné počty pre dané kategórie budú zverejnené pred začiatkom 1. súťažného kola.

Rozhodnutie pri rovnakých výsledkoch

O poradí na prvom mieste vo všetkých kategóriách rozhoduje “rýchla smrť“, play-off rozohrávka na jamkách, ktoré určí Súťažný výbor. Odohrá sa po dohraní súťažného kola všetkými účastníkmi play- off.
O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje výsledok posledného kola na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och a 1-nej jamke posledného kola v tomto poradí – v zmysle platného Súťažného poriadkuSKGA.

Tréning

Tréningové kolo – ak je dodržané tempo hry hráč môže vyskúšať viacej rán na ihrisku okremodpaliska.
Počas súťažného kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových
plochách (putting green, driving, chipping green). Tréning na ihrisku medzi dvoma kolami je prísne zakázaný. Trestom za porušenie pravidla je diskvalifikácia. Každý hráč by mal mať platnú publikáciu Pravidiel golfu.

Súťažný výbor (pravidlo 33)

Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 33-7. Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja. Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola.Protest: Možno podať pred vyhlásením výsledkov súťaže.

PARTNERI WELTENU

Ihrisko zatvorené

Vážení golfisti,

z dôvodu nepriazni počasia je dnes - 13.11.2019 ihrisko zatvorené!

Za pochopenie ďakujeme.

Tím GC WELTEN.