VEĽKÁ CENA GC WELTEN - ASGS SENIOR TOUR 2018

Dátum
24.07.

Miesto
GC WELTEN

Čas
9:30

 

PODMIENKY

Vek 50 rokov. Kategória OPEN do 49 rokov. 

 

SPÔSOB REGISTRÁCIE

Cez server SKGA. Počet hráčov v turnaji je maximálne 96, pričom v prípade väčšieho záujmu majú prednosť členovia ASGS so zaplateným členským príspevkom a hráči s nižším HCP. 

 

VÍŤAZSTVO

Prvé 3 miesta v kategórii Senior Brutto Rany, prvé 3 miesta v kategórii Masters Brutto Rany, prvé 3 miesta v kategórii Stableford Netto, prvé 3 miesta v kategórii Ladies Brutto Rany. Podmienkou je minimálny počet hráčov 9 v jednej kategórii. V kategórií Open bude vyhodnotený iba víťaz pri minimálnom počte 5 hráčov. 


 

 

PRIHLÁSENIE

Spôsob štartu Postupný štart. Štartovacia listina bude zverejňovaná dňa 22.07.2018 do 18:00 hod. pre 1. kolo, dňa 24.07.2018 do 20:00 pre 2. kolo.
Dátum podania prihlášky 12.06.2018
Čas podania prihlášky 12:00
Uzávierka prihlášok - dátum 22.07.2018
Uzávierka prihlášok - čas 14:00

 

POPLATKY A STRAVOVANIE

Poplatky Green fee + štartovné na 2 dni: 90,- Eur, hráči s ročným hracím členstvom len štartovné 30,-Eur. Poplatok sa hradí za obe hracie dni naraz.
Úhrada nákladov  
Stravovanie V štartovnom je zahrnuté občerstvenie k hre a obed po hre.
Minimálny počet prihlásených  

 

OSTATNÉ

Poznámka  
Popis Protest je možné podať do 30 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20,- Eur. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. Povolené je meracie zariadenie merajúce len vzdialenosť. Ak počas súťažného kola hráč použije prístroj na meranie vzdialenosti, ktorý zisťuje alebo meria inéďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho hru /smer, rýchlosť vetra, teplotu, sklon ihriska a pod., hráč koná v rozpore s Pravidlom 14-3, za porušenie ktorého je trestom diskvalifikácia, bez ohľadu na to, či taká ďalšia funkcia prístroja bola použitá alebo nie. Kategória Senior Masters – el. autíčka dovolené. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Turnaj je dvojkolový, neabsolvovanie jedného kola sa premieta do HCP. Výnimku na účasť len v jednom kole môže dať súťažný výbor hráčovi, ktorý o to požiada pri prihlasovaní. Do celkového hodnotenia Senior Tour sa započítava dosiahnutý výsledok v kategórii Stableford Brutto. V prípade zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: 1. v druhom kole, 2. na posledných 9-tich jamkách 2. kola, 3. na posledných 6-tich jamkách 2. kola, 4. na posledných troch jamkách 2. kola, 5. na 18. Jamke 2. kola, 6. rozhodne los. Odpaliská: Muži - žlté, Ženy - červené. Časový limit na hru je 5 hodín 20 minút.

 

PARTNERI WELTENU