Kaštieľ a priľahlé pozemky boli majetkom grófa Rudolfa Wiener Weltena. Gróf bol majiteľom niekoľkých podobných usadlostí na Žitnom ostrove, na ktorých sa venoval hlavne chovu koní.

históriawelten

1921

Kaštieľ v Báči a priľahlé pozemky kúpil JUDr. Gabriel Kuchta.

1948

Vo februári 1948 bol celý majetok znárodnený. Štát počas užívania zriadil v kaštieli domov dôchodcov a následne ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých. V tomto období boli necitlivo urobené zásahy do celkového vzhľadu nielen kaštieľa, ale aj priľahlého parku. V roku 1991 požiadala dcéra pána Kuchtu na základe reštitučného zákona o vrátenie majetkov.

1996

V roku 1996 bol majetok vrátený pôvodným majiteľom.

2006

V roku 2006 sa majiteľom kaštieľa a pozemkov stala spoločnosť Welten a.s., ktorá v danom roku začala s rekonštrukciou kaštieľa, prístavbou priestorov pre reštauráciu a výstavbou 18 jamkového golfového ihriska.

2011

V roku 2011 sa uskutočnila ďaľšia rozsiahla modernizácia exteriéru rezortu, ktorá výrazne zatraktívnila existujúce priestory. Zároveň sa uskutočnila rekonštrukcia hotela, reštaurácie a ďalších budov, ktoré slúžia rôznym účelom, ako aj spoločenským akciám.

PARTNERI WELTENU

Zatvorenie ihriska

Vážení golfisti,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňom 30.11.2019 (sobota) bude ihrisko golfového klubu WELTEN pre verejnosť zatvorené. Reštaurácia Vám bude tiež k dispozícii do 29.11. (piatok), pričom kuchyňa bude fungovať denne len do 12:00 hod. Od pondelka 25.11. je hra možná len na zimných greenoch. Od 30.11. bude hra možná len pre členov klubu s platným hracím green fee s nasledovnými obmedzeniami:

18 jamkové ihrisko:

- hra na zimných greenoch.

Akadémia:

- zatvorená.

Tréningové plochy /putting green, chipping area/:

- zatvorené.

Driving range:

- tréning možný iba z podložiek.

Reštaurácia:

- zatvorená.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať manažéra klubu na tel. čísle 0905 328 541.

Ďakujeme ešte raz za Vašu dôveru v roku 2019 a už teraz sa tešíme na Vašu priazeň v roku 2020.