Kaštieľ a priľahlé pozemky boli majetkom grófa Rudolfa Wiener Weltena. Gróf bol majiteľom niekoľkých podobných usadlostí na Žitnom ostrove, na ktorých sa venoval hlavne chovu koní.

históriawelten

1921

Kaštieľ v Báči a priľahlé pozemky kúpil JUDr. Gabriel Kuchta.

1948

Vo februári 1948 bol celý majetok znárodnený. Štát počas užívania zriadil v kaštieli domov dôchodcov a následne ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých. V tomto období boli necitlivo urobené zásahy do celkového vzhľadu nielen kaštieľa, ale aj priľahlého parku. V roku 1991 požiadala dcéra pána Kuchtu na základe reštitučného zákona o vrátenie majetkov.

1996

V roku 1996 bol majetok vrátený pôvodným majiteľom.

2006

V roku 2006 sa majiteľom kaštieľa a pozemkov stala spoločnosť Welten a.s., ktorá v danom roku začala s rekonštrukciou kaštieľa, prístavbou priestorov pre reštauráciu a výstavbou 18 jamkového golfového ihriska.

2011

V roku 2011 sa uskutočnila ďaľšia rozsiahla modernizácia exteriéru rezortu, ktorá výrazne zatraktívnila existujúce priestory. Zároveň sa uskutočnila rekonštrukcia hotela, reštaurácie a ďalších budov, ktoré slúžia rôznym účelom, ako aj spoločenským akciám.

PARTNERI WELTENU

Ihrisko zatvorené


Vážení golfisti,

z dôvodu nepriazni počasia je dňa 06.12.2021 ihrisko ZATVORENÉ.

Za pochopenie ďakujeme.

GC WELTEN