Michal Hanzalík



Športové úspechy

2008

  • MSR Juniorov 3. miesto

2009

  • Reprezentovanie na EGA Challenge Boys Trophy

2010

  • Faldo Series Slovakia 2. miesto
  • MSR Klubov 4. miesto individualne

2011

  • MSR na Jamky 2. miesto
  • MSR Juniorov 2. miesto

2012

  • SKGA Tour Lomnica 2. miesto
  • Faldo Series Slovakia 2. miesto
  • MSR Klubov 3.miesto individuálne

PARTNERI WELTENU