Prihláška

Staňte sa členom Golfového Clubu WELTEN. 

Prehľad typov členstva a jednotlivé cenníky nájdete TU.

 

Členstvo V klube

Typ:

Domovské:

Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Titul:

HCP:

Rod. číslo:

Korešpondečná adresa

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Telefón:

E-mail:

Členstvo V iných kluboch

Klub:

Referencia (tréner):

Túto prihlášku vyplňte, vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu: Golf Club WELTEN, Báč 113, 930 30, pošta Rohovce. Zaväzujem sa, že po odoslaní prihlášky za člena klubu uhradím do 14 pracovných dní členský poplatok na bankový účet: Tatra Banka, IBAN: SK96 1100 0000 0026 2105 2363; variabilný symbol: (číslo SKGA). Ďalej vyhlasujem, že som plne porozumel stanovám, prevádzkovému poriadku a miestnym pravidlám GC WELTEN, súhlasím s nimi a zároveň sa zaväzujem dodržiavať ich. Upozornenie: Podľa stanov článok (III.3): Záujemca o členstvo sa stáva členom klubu GCW až zaplatením členského poplatku. V prípade, že členský poplatok nebude v stanovenom termíne zaplatený, členstvo nevzniká a prihláška je neplatná.

PARTNERI WELTENU

Zatvorenie ihriska

Vážení golfisti,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňom 30.11.2019 (sobota) bude ihrisko golfového klubu WELTEN pre verejnosť zatvorené. Reštaurácia Vám bude tiež k dispozícii do 29.11. (piatok), pričom kuchyňa bude fungovať denne len do 12:00 hod. Od pondelka 25.11. je hra možná len na zimných greenoch. Od 30.11. bude hra možná len pre členov klubu s platným hracím green fee s nasledovnými obmedzeniami:

18 jamkové ihrisko:

- hra na zimných greenoch.

Akadémia:

- zatvorená.

Tréningové plochy /putting green, chipping area/:

- zatvorené.

Driving range:

- tréning možný iba z podložiek.

Reštaurácia:

- zatvorená.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať manažéra klubu na tel. čísle 0905 328 541.

Ďakujeme ešte raz za Vašu dôveru v roku 2019 a už teraz sa tešíme na Vašu priazeň v roku 2020.