Prihláška

Staňte sa členom Golfového Clubu WELTEN. 

Prehľad typov členstva a jednotlivé cenníky nájdete TU.

 

Členstvo V klube

Typ:

Domovské:

Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Titul:

HCP:

Rod. číslo:

Korešpondečná adresa

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Telefón:

E-mail:

Členstvo V iných kluboch

Klub:

Referencia (tréner):

Túto prihlášku vyplňte, vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu: Golf Club WELTEN, Báč 113, 930 30, pošta Rohovce. Zaväzujem sa, že po odoslaní prihlášky za člena klubu uhradím do 14 pracovných dní členský poplatok na bankový účet: Tatra Banka, IBAN: SK96 1100 0000 0026 2105 2363; variabilný symbol: (číslo SKGA). Ďalej vyhlasujem, že som plne porozumel stanovám, prevádzkovému poriadku a miestnym pravidlám GC WELTEN, súhlasím s nimi a zároveň sa zaväzujem dodržiavať ich. Upozornenie: Podľa stanov článok (III.3): Záujemca o členstvo sa stáva členom klubu GCW až zaplatením členského poplatku. V prípade, že členský poplatok nebude v stanovenom termíne zaplatený, členstvo nevzniká a prihláška je neplatná.

PARTNERI WELTENU

Areál zatvorený

Vážení golfisti,

z dôvodu preventívneho opatrenia a možnosti zabrániť šíreniu nákazy nového koronavírusu, pred ktorým chceme chrániť nielen hráčov, zamestnancov ale aj okolie, sme sa rozhodli dočasne uzatvoriť celý areál od 16.03.2020 (pondelok). Nebude možné využívať cvičné plochy (driving range, putting a chipping greeny), ani 18 jamkové majstrovské ihrisko. Zároveň bude zatvorená aj reštaurácia spolu s hotelom a clubhouse-om.

Pre aktuálne informácie sledujte náš web. 

Za pochopenie ďakujeme a veríme, že čoskoro sa vidíme na greenoch.

 

GC WELTEN