Senior Tour Four Countries ST4C

Pokračujeme v rozvíjaní kontaktov medzi stredoeurópskymi golfovými klubmi. Pripravili sme už III. ročník Golfového turnaja seniorov štyroch krajín – SENIOR TOUR FOUR COUNTRIES (ST4C TOUR).

V roku 2016 sa uskutoční celkom 8 kvalifikačných turnajov a finálový turnaj na území Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

Zúčastnia sa kluby:

 • Rakúsko – GC Schönfeld
 • Česká republika – GC Kořenec a GC Kaskáda Brno
 • Maďarsko – GC Magyar Golf Club Kisoroszi
 • Slovensko – GC Skalica a GC Welten.

Prihlásiť sa na turnaje bude možné e-mailom na adrese: golf@welten.sk alebo csonga@gcwelten.sk, prípadne osobne na recepcii klubu.

Uzávierka prihlášok na turnaj 5 kalendárnych dní pred dňom konania turnaja. Po tomto termíne bude možné vykonať zmeny len na základe osobného dohovoru s kapitánom senior tímu (v jeho neprítomnosti poverený člen organizačnej komisie).

Turnajový kalendár:

 • 24.05.2016  Schönfeld (Rakúsko)
 • 25.05.2016  Welten (Slovensko)
 • 21.06.2016  Kaskáda Brno (Česká republika)
 • 22.06.2016  Kořenec (Česká republika)
 • 06.07.2016  Skalica (Slovensko)
 • 07.07.2016  Rakúsko (pravdepodobne Schönfled)
 • 16.08.2016  Kisoroszi (Maďarsko)
 • 17.08.2016  Welten (Slovensko)
 • 08.09.2016  finálový turnaj Schönfeld (Rakúsko)

Turnajový poplatok – 40 EUR za hráča zúčastnených klubov a prihlásených na turnaj (Greenfee, štartovné, občerstvenie, obed po hre). V platnosti na všetkých ihriskách zúčastnených tímov. Poplatok pre hostí v kategórii „open“ je v kompetencii usporiadajúceho klubu. Platba na všetkých turnajoch len v hotovosti!

PARTNERI WELTENU