Cenník členstiev

Ponuka platná od 01.02.2021

  Deti a Juniori Dospelí Seniori Celý flajt
Kategórie – 10 rokov 11 – 16 rokov 17  21 rokov 22+ 60+ 4 hráči
9 jamiek 18 jamiek 9 jamiek 18 jamiek 9 jamiek 18 jamiek 9 jamiek 18 jamiek 9 jamiek 18 jamiek 18 jamiek

Po – Št

0 € 11 € 20 € 20 € 30 € 25 € 45 € 20 % zľava 130 €
Pia  Ne, Sviatok 0 € 15 € 30 € 25 € 40 € 35 € 60 € 35 € 60 € 170 €

 

 

All inclusive - zahŕňa green fee, autíčko, loptičky na DR, obed, pitný režim

Počet osôb Po - Št Pi - Ne
1 osoba 90 € 105 €
2 osoby 80 €/osobu 95 €/osobu

 

Denné členstvo Pondelok - Štvrtok 60 € green fee na celý deň - pondelok až štvrtok, vrátane turnajov.
Denné členstvo Piatok - Nedeľa 80 € green fee na celý deň - piatok až nedeľa, vrátane turnajov.
Víkendové členstvo 130 € 1 x denne green fee na 18 jamiek počas piatka, soboty a nedele, vrátane turnajov.
Týždenné členstvo 260 € 1 x denne green fee na 18 jamiek od pondelka do nedele, vrátane turnajov
Mesačné členstvo 380 € 1 x denne green fee na 18 jamiek na kalendárny mesiac, vrátane turnajov.

* Členstvá sú neprenostné a platia len pre 1 osobu.
Spájanie zliav nie je možné.

Tréningová zóna

Driving Range, 30 loptičiek 2 € / 1,50 € pre členov GCW
Požičanie 1 ks golfovej palice na Driving Range bezplatne (záloha 20 €)
Golfová akadémia, 3 x 3 jamky 6 €
chipping & putting bezplatne

Doplnkové služby

Služba Termíny Poplatok
Golfové autíčko Po Št

9 jamiek  20 €; 18 jamiek  35 €

Pia Ne 9 jamiek  25 18 jamiek  40 €
Seniori 60+ Po – Št 18 jamiek  25 €
Seniori 60+ Pia – Ne 18 jamiek  35 €
Trolleys Po – Ne 5 €
Požičanie palíc Po – Ne Polset  10 €; Set  20 €
Caddyroom Deň 5 €
Mesiac 40 €
Rok 130 €

 

 

Registračné členstvo 

Typ členstva Poplatok  Benefity
Registračné 60 € Vedenie HCP, 3 jamková golfová akadémia bezplatne, chipping & putting bezplatne, 20 % zľava na Green Fee mimo turnajov.
Registračné 11-19 rokov 35 € Vedenie HCP, 3 jamková golfová akadémia bezplatne, 20% zľava na green fee mimo turnajov

Registračné členstvá sú platné do 31.12. roku, v ktorom boli zakúpené.

Ročné členstvo 

 
  Deti a Juniori Dospelí Seniori
Kategórie – 10 rokov 11 – 13 rokov 14 - 16 rokov 17 – 19 rokov 20 – 21 rokov

Muži 22 – 54 rokov,  Ženy 22 – 49 rokov

Muži 55+ rokov,  Ženy 50+ rokov

Ročné členstvo

Po  Ne Po  Ne Po  Ne Po  Ne Po  Ne Po  Št Pia  Ne Po  Ne Po  Št Pia  Ne Po  Ne
Cena 30  190 € 290  350 590  590  690  990  490  590  790 
WELTEN Karta* - 0 € 0 € 150  150  150  150 
Benefity
 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • hosť s 20 % zľavou na Green Fee,
 • 5 % zľava v reštaurácii.
 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • hosť s 20 % zľavou na Green Fee,
 • 5 % zľava v reštaurácii.

Členstvá sú platné do 31.12. roku, v ktorom boli zakúpené, sú nevratné a neprenosné.

* WELTEN karta umožňuje hru na ďalších 5 ihriskách zdarma a využívať ostatné recipročné zľavy.

** Veková kategória sa určuje podľa aktuálneho veku hráča, ktorý nadobudol k 31.07. daného roku.

 

Trvalé členstvo

 

Vstupný poplatok

  Deti a Juniori Dospelí Seniori
Vstupný poplatok 500  1.000  2.500  2.000 

* Vstupný poplatok je jednorázový.

 

 

Trvalé členstvo ZÁKLADNÉ

  Deti a Juniori Dospelí Seniori
Kategórie 11 – 16 rokov 17 – 21 rokov Muži 22 – 54 rokov Muži 55+ rokov
Ženy 22 – 49 rokov Ženy 50+ rokov
Ročný hrací poplatok 190  350  600  450 
Ročný udržiavací poplatok  100  100 € 100 €
Benefity

 

 • Vedenie HCP,
 • 1x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • WELTEN karta.

 

 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • hosť s 20 % zľavou na Green Fee,
 • 5 % zľava v reštaurácii,
 • WELTEN karta.

 

 

 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • hosť s 20 % zľavou na Green Fee,
 • 5 % zľava v reštaurácii,
 • WELTEN karta.

 

 

 

Trvalé členstvo PLUS

  Deti a Juniori Dospelí Seniori
Kategórie 11 – 16 rokov 17 – 21 rokov Muži 22 – 54 rokov Muži 55+ rokov
Ženy 22 – 49 rokov Ženy 50+ rokov
Ročný hrací poplatok 300  500  950  750 
Ročný udržiavací  poplatok  100  100 € 100 
Benefity

 

 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • Deti 50 košíkov na DR,
 • Juniori 100 košíkov na DR,
 • permanentná caddy room skrinka,
 • 10 % zľava v reštaurácii,
 • WELTEN karta.
   

 

 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • Poplatok za elektrické golfové auto - 5 €; v prípade zdielania hráčom, ktorý nemá nárok na bezplatné využitie autíčka sa platí poplatok 15 €,
 • 100 košíkov na DR,
 • permanentná caddy room skrinka,
 • 5x Green Fee mimo turnajov na 18 (nie je možné deliť na 9 jamkové hry) jamiek pre hosťa a ďalší hostia s 20 % zľavou,
 • 10 % zľava v reštaurácii,
 • WELTEN karta.

 

 

 • Vedenie HCP,
 • 1 x denne Green Fee na 18 jamiek,
 • 3 jamková golfová akadémia,
 • Poplatok za elektrické golfové auto - 5 €; v prípade zdielania hráčom, ktorý nemá nárok na bezplatné využitie autíčka sa platí poplatok 15 €,
 • 100 košíkov na DR,
 • permanentná caddy room skrinka,
 • 5x Green Fee mimo turnajov na 18 jamiek (nie je možné deliť na 9 jamkové hry) pre hosťa a ďalší hostia s 20 % zľavou,
 • 10 % zľava v reštaurácii,
 • WELTEN karta.

 

* WELTEN karta umožňuje hru na ďalších 6 ihriskách zdarma a využívať ostatné recipročné zľavy.

 

Familypack 

 
Typ členstva Poplatok Benefity
1 rodič + 1 dieťa Podľa kategórie, 25 % zľava na nižší z ročných poplatkov. Podľa kategórie
1 rodič + 2 deti Podľa kategórie, zadarmo 1 dieťa s nižším ročným poplatkom. Podľa kategórie
2 rodičia + 2 deti Podľa kategórie, zadarmo 1 dieťa s nižším ročným poplatkom, 25 % zľava na druhé dieťa. Podľa kategórie

* Platí len pre ročné a trvalé členstvo. Nevzťahuje sa na vstupný poplatok trvalého členstva. Platí len pre rodiny s deťmi do 18 rokov.

Firemné členské poplatky 

 
Typ členstva Poplatok Benefity
Firemné členstvo 1 + 1 3.000 €

1 x denne Green Fee na 18 jamiek pre 1 + 1 (dve osoby), hosť mimo turnajov, 1 elektrické golfové auto na hru (ak je voľné), zľava 20 % pri organizácii firemných akcií s využitím priestorov hotela a reštaurácie.

WELTEN karta bezplatne.

Firemné členstvo 2 + 2 4.000 €

1 x denne Green Fee na 18 jamiek pre 2 + 2 (štyri osoby), hostia mimo turnajov, 2 x elektrické golfové auto na hru (ak je voľné), zľava 20 % pri organizácii firemných akcií s využitím priestorov hotela a reštaurácie.

WELTEN karta bezplatne.

Firemné členstvo 6 a viac Dohodou Ako vo firemnom 1 + 1 podľa počtu osôb.
Firemná karta 2.500 € 1 x denne Green Fee na 18 jamiek pre jednu osobu mimo turnajov.

Ako obnoviť členstvo?

Najjednoduchší spôsob obnovenia členstva pre členov z minulej sezóny je úhrada poplatku podľa typu členstva bankovým prevodom na účet klubu, ktorý je vedený v Tatra banke IBAN: SK96 1100 0000 0026 2105 2363. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť svoje registračné číslo SKGA a v správe pre prijímateľa meno a priezvisko.

Ako zakúpiť členstvo?

Najjednoduchší spôsob ako sa stať členom v našom klube je vyplniť prihlášku za člena, podpísanú zaslať na korešpondenčnú adresu GC WELTEN a uhradiť poplatok podľa typu členstva bankovým prevodom na účet klubu, ktorý je vedený v Tatra banke IBAN: SK96 1100 0000 0026 2105 2363. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť svoje registračné číslo SKGA a v správe pre prijímateľa meno a priezvisko. V prípade, ak ešte nedisponujete vlastným registračným číslom SKGA, stačí uviesť iba meno a priezvisko v správe pre prijímateľa a spolu s prihláškou poslať aj Vašu oskenovanú zelenú kartu na golf@welten.sk.

PARTNERI WELTENU