Pondelok
26°C
jasná obloha
Dnes otvorené - 
10:00 - 20:00
Otváracie hodiny
Welten klub
Po 10:00 - 20:00
Ut - Ne 08:00 - 20:00
Welten reštaurácia
Po 10:00 - 20:00
Ut - Ne 8:00 - 20:00

Prihláška

Staňte sa členom Golfového Clubu WELTEN.

Prehľad typov členstva a jednotlivé cenníky nájdete na tomto odkaze.

Členstvo

Osobné údaje

HCP je povinné

Meno je povinné

Priezvisko je povinné

Rodné číslo je povinné

Krajina narodenia je povinná

Štátna príslušnosť je povinná

Adresa trvalého bydliska

Ulica je povinná

Mesto je povinné

Okres je povinný

PŠC je povinné

Štát je povinný

Telefón je povinný

E-mail uveďte v tvare meno@server.sk

Predchádzajúca registrácia (vyplňte iba jednu možnosť)

Zaväzujem sa, že po odoslaní prihlášky za člena klubu uhradím do 14 pracovných dní členský poplatok na bankový účet: Tatra Banka, IBAN: SK96 1100 0000 0026 2105 2363; variabilný symbol: (číslo SKGA).

Svojim podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Ďalej vyhlasujem, že som plne porozumel stanovám, prevádzkovému poriadku a miestnym pravidlám GC WELTEN, súhlasím s nimi a zároveň sa zaväzujem dodržiavať ich.

Upozornenie: Podľa stanov článok (III.3): Záujemca o členstvo sa stáva členom klubu GCW až zaplatením členského poplatku. V prípade, že členský poplatok nebude v stanovenom termíne zaplatený, členstvo nevzniká a prihláška je neplatná.

Pole je povinné

Niečo sa pokazilo

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.

Gratulujeme
Vaša prihláška bola úspešne odoslaná.

Po splnení všetkých podmienok vám príde potvrdenie o úspešnom aktivovaní vášho členstva.

Rezervácia Tee-Time Staňte sa členom